Víťazné projekty

Miesto farmaceuta v liečbe bronchiálnej astmy inhalačnými prípravkami

3370

Úloha farmaceutov pri používaní inhalátorov je zásadná nielen pre dosiahnutie počiatočnej správnej dávky liečiva, ale aj pri jej udržiavaní, a to za predpokladu správnej

Farmaceut v lekárenskej ambulancii

3067

V lekárenskej ambulancii Medifo v Nitre môžu pacienti požiadať o meranie nasledovných parametrov: glykémia, cholesterol, glykovaný hemoglobín, CRP a o vypracovanie stravovacieho plánu a

Podporou adherencie k zlepšeniu zdravia

3045

Cieľom projektu je poukázať na možnosti efektívneho využitia našich bohatých odborných vedomostí a skúseností o liekoch a ich prínos pre systém zdravotnej starostlivosti. Vďaka

Zdravie s Lieky24

2970

Primárne sa v projekte venujeme KVS chorobám a ich prevencii. V rámci projektu pacienti dostanú knižku, do ktorej im zapíšeme sledované hodnoty (TK, BMI,

Symptomatológia respiračných ochorení

2957

Rozbúchal po prečítaní názvu adrenalín tvoje srdce v domnení, že to bude len pre múdrych? Vôbec nie! Na prednáške o chrípke, prechladnutí, antibiotikách a

Zapojené projekty

Info z lekárne

2858

Cieľom nášho projektu je prinášať aktuálne informácie pacientom, hlavne seniorom, dostupným a zrozumiteľným spôsobom v čase, keď je ich schádzanie a združovanie obmedzené. Zároveň pripomenúť verejnosti, že lekáreň je zdrojom dôveryhodných informácii a farmaceut je tu pre pacienta. Oživiť magistraliter prípravu – to čo je iba naše lekárenské 🙂 Počas najbližších šiestich mesiacov chceme vydávať krátky bulletin (v rozsahu cca 2 x A4) pre pacientov

Farmaceut v boji proti antibiotickej rezistencii

1796

V priebehu mesiaca november, kedy je Svetový týždeň zvyšovania povedomia o antibiotikách aj Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách (18.11.2020), je cieľom projektu online edukovať pacientov/občanov o zásadách bezpečného a správneho užívania antibiotík. Vysvetliť, prečo sa vírusové infekcie neliečia antibiotikami a prečo je narastajúca rezistencia vážnou hrozbou. Objasniť pojmy mikrobióm, probiotiká a prebiotiká. Cieľom je nenásilnou online formou, podporenou modernou grafikou, zorientovať pacientov/ občanov v problematike

Očami farmácie

1225

Cieľom projektu je poskytnutie overených informácií a praktických rád zo sveta farmácie pacientom a kolegom, farmaceutom v online prostredí. Taktiež osveta farmácie a priblíženie práce a úlohy farmaceuta v spoločnosti. Účastníci sa dozvedia viac o fungovaní farmaceutického priemyslu. Témy: ako dokážu lieky liečiť, príbehy účinných liekov, či nevydarených experimentov, vakcíny, homeopatiká, ako majú farmaceuti moc v rukách ukončiť aktuálne sa šíriacu koronakrízu.

Ne-Z-Mysly(i) vo farmácii

447

Projekt chceme zamerať na vysvetlenie rôznych omylov a nesprávnych názorov vo vnímaní liekov a OTC zo strany pacientov. Budeme sa snažiť zaujímavým, jednoduchým, pochopiteľným, a pokiaľ to bude možné, aj zábavným spôsobom vysvetliť, prečo to nie je pravda. Veríme, že nepochopenie základných princípov toho ako fungujú lieky/OTC, je zodpovedných za množstvo nedorozumení a problémov s pacientami pri dennej práci v lekárni. V lekárni pri

Zdravotný stav pod kontrolou

431

Cieľom je vysvetliť význam prevencie a podpory zdravia. Aktívny prístup a záujem, možnosť spolupodieľať sa na svojom zdraví vhodnou životosprávou a životným štýlom sú návodom, ako mať svoj zdravotný stav pod kontrolou. Podobne ako je povolanie lekárnika – odborníka na lieky celoživotným poslaním, aj náš projekt je dlhodobý a naozaj širokospektrálny.Možno ho rozdeliť do dvoch rovín. Súčasť prvej skupiny projektu tvoria : – merania biochemických (glukóza, cholesterol)

Vyrob si svoju kozmetiku

430

Cieľom projektu je priblížiť pacientom dnes pomaly ustupujúcu výrobu magistraliter v lekárni. Chceme, aby si viac uvedomili a docenili našu prácu a naše schopnosti a ochotu skúšať a prepájať tradičné lekárnické postupy v novej modernej lekárni UVEA Mediklinik. Keďže v našej lekárni stále pripravujeme množstvo magistraliter receptúr a ich počet postupne rozširujeme o ďalšie viac či menej známe postupy, radi by sme pacientom priblížili vzhľad

Buďme zdraví

279

V priebehu mesiaca november budú aktivity webovej stránky a sociálnych sietí zamerané na zvýšenie povedomia o prevencii srdcovo-cievnych ochorení u detí aj dospelých. Aktivity budú zamerané aj na možnosti, ktoré pre seba môže pacient spraviť sám aj popri ich liečbe stanovenej lekárom. Sekundárnym cieľom celého projektu je upriamiť pozornosť ľudí na fakt, že farmaceut je odborník, ktorý vám vie poradiť v otázkach zdravia a pokojne sa

Prezentácia produktov vlastnej výroby lekárne

218

Cieľom projektu je prezentácia produktov vlastnej výroby ako tinktúry, sirupy, mydlá, tuhé šampóny, soli do kúpeľa z certifikovaných surovín. Ukážka tvorivej, voňavej alebo chutnej práce spojenej s propagáciou vlastného mesta a priblíženie práce farmaceuta z inej stránky, nielen ako osoby vydávajúcej lieky.

Bez vody sa nezaobídeme

166

Voda je nevyhnutnou súčasťou našich dní. Bez vody sa nezaobídeme. V rámci našich prezenčných dní budeme edukovať našich pacientov o správnom dodržiavaní pitného režimu.Aj veľa aj málo vody nám škodí. Tekutiny, resp. voda tvorí dôležitú úlohu i pri zapíjaní liekov. Mlieko, čaje, džúsy sú chutné, no môžu nám pri liekoch i uškodiť. Ukážeme pacientom rôzne typy vôd a čajov a vysvetlíme ich správny účinok.

Lekáreň ako zdravotnícke zariadenie

160

Cieľom projektu je zvýšenie povedomia pacientov o tom, že lekáreň je zdravotnícke zariadenie a nie obchod. Chceme na to poukázať pomocou edukačných kartičiek pre pacientov (liečba horúčky, kašľa, bolesti a i.) a balíčkom prvej pomoci.

Šednem sebe na lavočku

145

Popis projektu 30 minútová konzultácia farmakoterapie a celkového zdravotného stavu s lekárnikom. Pacient si vypracuje Profil môjho zdravia – pretlačený formulár s kolónkami: Lieky na predpis; Lieky na voľný predaj a výživové doplnky; Ako sa naozaj cítim; Čo by som chcel/a zmeniť; Iné postrehy a otázky. Tieto si pacient vyplní samostatne a pred osobnou konzultáciou ich odovzdá farmaceutovi, ktorý si k nim pripraví podklady – interakcie,

Rozprávková kniha pre deti z prostredia lekárne

107

Cieľom projektu je nenásilnou a hravou formou priblížiť deťom prácu farmaceuta, prostredie lekárne a zároveň farmakognóziu ako súčasť nášho povolania formou štyroch krátkych rozprávkových príbehov.

Prehliadka lekárne deťmi základnej školy

106

Cieľom projektu je obrátiť pozornosť budúcej generácie na naše povolanie. Deťom – žiakom chceme atraktívnou formou ukázať prácu v lekárni, činnosti, ktoré sa v nej vykonávajú a dať im možnosť vyskúšať si prípravu masti.

Laktačná a výživová poradňa

99

Cieľom projektu je zrealizovať v lekárni laktačné poradenstvo a poradenstvo pre prvú výživu detičiek, nakoľko sa v blízkosti našej lekárne nachádzajú viaceré ambulancie detských lekárov. Ako odborníci chceme poskytnúť edukáciu matiek pri kojení, ale aj pri pridávaní prvej stravy dieťaťu. Tiež poukázať na najčastejšie stravovacie chyby a chyby, ktoré môžu nastať pri užívaní liekov v súvislosti s kojením.

Dni prevencie zraku s Bielou Sovou

76

Zrak používame každodenne a nevieme si bez neho predstaviť život. Práve jeho každodenným používaním sa zrak opotrebúva. Preto je veľmi dôležitá starostlivosť, ktorú však často zanedbávame, čo môže byť príčinou mnohých zdravotných ťažkostí. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie verejnosti o starostlivosti o zrak. Zároveň poskytnúť odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu – prevencia civilizačných ochorení.V spolupráci s Očným centrom Sokolík plánujeme zorganizovať Dni prevencie

Adaptácia na materstvo

76

Ani tá najvzdelanejšia a najsčítanejšia žena nie je pripravená na veľkú fyzickú a psychickú záťaž, ktorú predstavuje materstvo – od počatia až po prvý rok života dieťaťa. Toľko približne trvá adaptácia ženy na svoju novú rolu v živote. Toto obdobie trvajúce 2 roky je plné situácií, s ktorými sa žena musí vyrovnať úplne sama. Mojim cieľom, ako pracujúcej farmaceutke a matke troch detí, je poskytnúť

Pohladenie tela a duše

69

Cieľom projektu je navodiť fyzickú a psychickú pohodu našich pacientov. Odborný rozhovor a poradenstvo k problémom s chrbticou doplníme o masáž krčnej chrbtice od našej kolegyne, certifikovanej masérky. Fyzickou masážou krčnej chrbtice uvoľníme napäté svalstvo a psychickú pohodu navodíme rozhovorom a poradenstvom, ktorý bude ako balzam pre dušu. Spojením týchto dvoch aspektov chceme „pohladiť telo a dušu“ našich pacientov a poukázať na odborný a

Pripravujeme mobilnú appku

Už čoskoro bude vzdelávanie ešte jednoduchšie. Vďaka mobilnej appke pre Android a iOS, ktorú spustíme v roku 2024, budeš mať novinky a edukatívny obsah pre farmaceutov vždy poruke. 

Sleduj nás a nenechaj si ujsť túto novinku.

Appka SP

FREE
VIEW