V tomto jedinečnom projekte farmaceuti ukázali, že majú "farmáciu v krvi". Projekty mali spoločenský prínos a podporili odbornú rolu farmaceuta v spoločnosti.

mesiace na prihlásenie projektu, ktorý podporuje odbornú rolu farmaceuta
0
prihlásených projektov
0
dní hlasovania
0
odovzdaných hlasov
0
výhercov
0
mesiac realizácie
0
odovzdaných farmaceutom
0

Farmaceutom sa v rámci projektov podarilo:

  • Oboznámiť a inšpirovať farmaceutov v 4 lekárňach v Bratislave so zavedenou inhalačnou službou v Nórsku, tzv. Inhalasjonsveiledning. Cieľom bolo obohatiť dispenzačnú činnosť inhalačných prípravkov slovenských farmaceutov o použitie Pulmoboxu pre fyzickú demoštráž správnej inhalačnej techniky (Eva Sís – projekt Miesto farmaceuta v liečbe bronchiálnej astmy inhalačnými prípravkami).
  • Zorganizovať webinár pre verejnosť s účasťou 20 ľudí na tému „Chrípka vs. prechladnutie – ako ich spoľahlivo rozpoznať“ (Denisa Bačiková – projekt Symptomatológia respiračných ochorení).
  • Vytvoriť dlhodobý projekt, ktorý sa venuje užšej spolupráci lekárnik – lekár – pacient. Farmaceut vypracuje farmako-terapeutickú analýzu, vrátane interakcie liekov so súhlasom pacienta. Pilotne sa projektu zúčastnilo 5 pacientov (PharmDr. Katarína Vaľková a kol. – projekt Podporou adherencie k zlepšeniu zdravia).
  • Usporiadať deň otvorených dverí v lekárenskej ambulancii MEDIFO v Nitre, ktorej cieľom je poskytovať liekové, nutričné a suplementačné poradenstvo. Fyzicky bolo prítomných 7, online konzultáciu využilo 6 pacientov (PharmDr. Patrícia Martišovičová – projekt Farmaceut v lekárenskej ambulancii).
  • Zrealizovať meranie biochemický parametrov z kapilárnej krvi, tlaku krvi a tepu, glykémie, cholesterolémie, urikémie. Zhodnotiť BMI a odobrať krátku anamnézu a venovať sa odporúčaniam u 25 pacientoch. Projekt je však koncipovaný ako dlhodobý s cieľom pokračovať do budúcnosti (PharmDr. Tomáš Srnka a kol. – projekt Zdravie s Lieky 24).

Eva Sís: „Som vďačná za to, že sa našiel partner, ktorý podporil našu myšlienku a dal nám možnosť pracovať na zviditeľnení roly farmaceuta, a tak poukázať na jeho dôležitosť. Projekt Farmáciu máme v krvi a jeho samotná myšlienka sa nám veľmi páči, pretože nám umožnil posunúť slovenskú farmáciu vpred.“

Denisa Bačiková: „Táto možnosť zapojiť sa do projektu Farmáciu máme v krvi bola pre mňa, ako študenta, neoceniteľným prínosom, keďže „hlavným vedúcim“ som bola ja. Som nesmierne vďačná pracovníkom Lekárne Zdravie Stropkov, a najmä šéfovi PharmDr. Tiborovi Ščešňákovi, keďže bez ich podpory a pomoci by bol projekt nerealizovateľný. Veľká vďaka patrí aj do MED-ART-u, nie len za príležitosť, ale aj za promptné a férové jednanie.“

PharmDr. Tomáš Srnka: „Práve pozitívna odozva od pacientov nás motivuje pokračovať v projekte ďalej, prehlbovať si vedomosti, ponúkať stále lepšie a kvalitnejšie služby. Ja osobne si takto predstavujem lekárenstvo blízkej budúcnosti, kedy budú lekárnici akceptovaní odborníci. Ďakujem celému kolektívu Lekárne Lieky24 v Brezne, za príkladný prístup, motiváciu šéfa, nadšenie pre lekárenstvo, ústretový prístup k pacientom aj kolegom. Poďakovanie patrí aj spoločnosti MED-ART, že podnietili lekárnikov ku kroku navyše popri náročnej práci a ešte nás aj finančne podporili, aby sa náš malý lekárenský sen splnil pre spoločnú dobrú vec – ukázať, že lekárnici nie sú len „predavači škatuliek“.“

PharmDr. Katarína Vaľková: „Od začiatku počítame s tým, že náš projekt je nadčasový, s priebehom na dobu neurčitú. Sme presvedčení, že užšia spolupráca medzi lekárom, pacientom a lekárnikom prispeje k lepšej adherencii užívaných liekov. Pacient bude svojim liekom lepšie rozumieť, a to mu následne prinesie zlepšenie výsledkov liečby.“

PharmDr. Patrícia Martišovičová: „Som rada, že vznikajú projekty ako bol projekt Farmáciu máme v krvi, pretože dávajú možnosť všetkým farmaceutom zviditeľniť svoje povolanie. Verím, že aj projekty, ktoré sa neumiestnili na prvých 5. priečkach, sa podaria farmaceutom zrealizovať, pretože mnohé boli výborné po obsahovej stránke.“

Pripravujeme mobilnú appku

Už čoskoro bude vzdelávanie ešte jednoduchšie. Vďaka mobilnej appke pre Android a iOS, ktorú spustíme v roku 2024, budeš mať novinky a edukatívny obsah pre farmaceutov vždy poruke. 

Sleduj nás a nenechaj si ujsť túto novinku.