Podporou adherencie k zlepšeniu zdravia

Cieľ projektu

Cieľom projektu je poukázať na možnosti efektívneho využitia našich bohatých odborných vedomostí a skúseností o liekoch a ich prínos pre systém zdravotnej starostlivosti. Vďaka užšej spolupráci farmaceuta s lekárom a pacientom chceme zvýšiť adherenciu (ochotu a schopnosť dodržiavať liečebný režim) k užívaným liekom a tým zlepšiť výsledky terapie. Kto sme? Lekárnici – erudovaní zdravotnícki profesionáli s bohatými vedomosťami o liekoch. Čo ponúkame? Ponúkame revíziu liekovej anamnézy (liekov viazaných na lekársky predpis aj voľnopredajných liekov). Na základe detailnej konzultácie objasníme pacientovi podrobné informácie o ním užívaných liekoch a ich vzájomnom pôsobení. O konzultáciu môže pacient požiadať, ak má nejasnosti v užívaných liekoch, alebo na základe odporučenia svojho ošetrujúceho lekára. Ako pilotný projekt chceme našu službu bližšie predstaviť lekárom prvého kontaktu v rámci polikliniky, kde sídli naša lekáreň. Služba je určená najmä pre tých, ktorí užívajú viac druhov liekov súčasne. Pacient absolvuje konzultáciu a získa podrobné poučenie o tom: 1. na akú diagnózu je liek určený – prečo ho má užívať, 2. ktoré súbežne užívané lieky sa spolu vzájomne ovplyvňujú (hrozia pri užívaní dvoch a viac liekoch závažné interakcie?), 3. aký dôležitý je časový odstup dvoch liekov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú, 4. prečo je dôležité dodržiavať špeciálne upozornenia (napr. či užívať lieky nalačno alebo po jedle), akým potravinám sa počas užívania vyvarovať, 5. prečo liek svojvoľne nevysadzovať a čo môže spôsobiť jeho náhle vysadenie, 6. prečo sa odporúča niektoré lieky nevkladať do dávkovača a ktoré to sú, 7. aké voľnopredajné lieky a doplnkový sortiment sú/nie sú vhodné pri užívaní liekov na konkrétnu diagnózu. Sme presvedčení, že užšia spolupráca medzi lekárom-pacientom-lekárnikom prispeje k lepšej adherencii užívaných liekov. Pacient bude svojim liekom lepšie rozumieť, a to mu následne prinesie zlepšenie výsledkov liečby. Našim želaním je spokojnosť pacientov aj spokojnosť na strane lekárov. Tento projekt prihlásením sa do súťaže Farmáciu máme v krvi nekončí, postupne túto službu plánujeme ponúknuť širšiemu počtu lekárov. Ponúkame služby lekárenskej starostlivosti 21. storočia s využitím odborných vedomostí farmaceuta.

Zodpovedná osoba za projekt

PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH

Zúčastnené osoby na projekte

PharmDr. Katarína Vaľková, PharmDr. Zuzana Tarbajová, PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH

Lekáreň

Lekáreň UNB Kramáre, Bratislava

Miesto vykonania projektu

Lekáreň UNB Kramáre, Bratislava

Dátum realizácie

1.11.2020 - 30.11.2020

Predpokladaný počet účastníkov

20

Pripravujeme mobilnú appku

Už čoskoro bude vzdelávanie ešte jednoduchšie. Vďaka mobilnej appke pre Android a iOS, ktorú spustíme v roku 2024, budeš mať novinky a edukatívny obsah pre farmaceutov vždy poruke. 

Sleduj nás a nenechaj si ujsť túto novinku.

Appka SP

FREE
VIEW