Farmaceut v boji proti antibiotickej rezistencii

Cieľ projektu

V priebehu mesiaca november, kedy je Svetový týždeň zvyšovania povedomia o antibiotikách aj Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách (18.11.2020), je cieľom projektu online edukovať pacientov/občanov o zásadách bezpečného a správneho užívania antibiotík. Vysvetliť, prečo sa vírusové infekcie neliečia antibiotikami a prečo je narastajúca rezistencia vážnou hrozbou. Objasniť pojmy mikrobióm, probiotiká a prebiotiká. Cieľom je nenásilnou online formou, podporenou modernou grafikou, zorientovať pacientov/ občanov v problematike antibiotickej liečby a poukázať na nezastupiteľnosť farmaceuta v edukácii. Predstaviť farmaceuta ako odborníka, ktorý dokáže spolupracovať s komunitou v online priestore.

Zodpovedná osoba za projekt

PharmDr. Jana Michaličková

Zúčastnené osoby na projekte

PharmDr. Jana Michaličková

Lekáreň

Lekáreň Herbária, Brezová pod Bradlom

Miesto vykonania projektu

Lekáreň Herbária, Brezová pod Bradlom

Dátum realizácie

1.11.2020 - 30.11.2020

Predpokladaný počet účastníkov

1500-2000

Pripravujeme mobilnú appku

Už čoskoro bude vzdelávanie ešte jednoduchšie. Vďaka mobilnej appke pre Android a iOS, ktorú spustíme v roku 2024, budeš mať novinky a edukatívny obsah pre farmaceutov vždy poruke. 

Sleduj nás a nenechaj si ujsť túto novinku.