Zdravie s Lieky24

Cieľ projektu

Primárne sa v projekte venujeme KVS chorobám a ich prevencii. V rámci projektu pacienti dostanú knižku, do ktorej im zapíšeme sledované hodnoty (TK, BMI, hmotnosť, výška, glykémia, urikémia, cholesterolémia). Okrem toho budeme krátkym dotazníkom zisťovať aj iné komorbidity, rodinnú anamnézu a pod. a za využitia dotazníka SCORE navrhneme ďalší postup, ako úprava životného štýlu a diéty, užívanie adekvátnych výživových doplnkov až odporučenie návštevy lekára. Pacientov zaraďujeme do projektu min. na 3 mesiace, pričom merania budeme opakovať 1x mesačne, s následným vyhodnotením. Sekundárne v rámci projektu riešime s pacientmi aj iné choroby, ktoré vieme identifikovať a aspoň čiastočne ovplyvniť ako farmaceuti. Súčasťou projektu sú aj prednášky pre verejnosť a školy s témami drogy, využívanie zdravotného systému, prevencia chorôb a i. Projekt koncipujeme ako dlhodobú lekárenskú nadštandardnú starostlivosť o našich pacientov za účelom zlepšenia ich zdravia a budovania dôvery v lekárnikov ako zdravotníkov, nielen „vydávačov krabičiek“. V rámci projektu tiež očakávame pozitívnu motiváciu personálu k edukácii, vytváraniu väzby s pacientom a osvojenie si klinického pohľadu na farmakoterapiu. Náš projekt je dlhodobý s trvaním min. 6 mesiacov, aby sme pacientov mali pod kontrolou, naučili ich čo najviac a oni sa k nám radi vracali a riešili svoje problémy s nami.

Zodpovedná osoba za projekt

PharmDr. Tomáš Srnka

Zúčastnené osoby na projekte

PharmDr. Tomáš Srnka Mgr. Veronika Turčinová Danka Kupcová RNDr. Zuzana Trajteľová

Lekáreň

Lekáreň Lieky24, Brezno

Miesto vykonania projektu

Lekáreň Lieky24, Brezno

Dátum realizácie

1.11.2020 - 30.11.2020

Predpokladaný počet účastníkov

týždenná účasť - 20 pacientov s nárastom +20 až 50% každý ďalší mesiac. O projekte budeme zároveň informovať na našej webstránke lieky24.sk

Pripravujeme mobilnú appku

Už čoskoro bude vzdelávanie ešte jednoduchšie. Vďaka mobilnej appke pre Android a iOS, ktorú spustíme v roku 2024, budeš mať novinky a edukatívny obsah pre farmaceutov vždy poruke. 

Sleduj nás a nenechaj si ujsť túto novinku.