Ďalšie príspevky

Ďalšie príspevky

Ochorenie COVID-19 je vyvolané vírusom SARS-CoV-2. Ochorenie primárne postihuje dýchacie cesty, ale v rozvinutom obraze postihuje viaceré orgánové systémy.  Klinicky sa na začiatku ochorenia prejavuje najmä bolesťami hlavy, suchým dráždivým kašľom, zhoršeným dýchaním, bolesťami hrdla, bolesťami svalov, stratou čuchu a chuti. Stav je sprevádzaný teplotami a triaškou. Medzi závažné extrapulmonálne príznaky ochorenia patria ochorenia srdca (arytmia, akútny koronárny syndróm), akútne zlyhanie obličiek, trombotické komplikácie a hepatocelulárne poškodenie. Medzi klinicky menej závažné  príznaky ochorenia, ktoré sa manifestujú príznakmi mimo dýchacích ciest patria: gastrointestinálne príznaky (hnačky, nauzea, zvracanie), kožné príznaky (akrálne inflamácie- ,,COVID toes’’), očné príznaky (konjunktivitída), neurologické príznaky (strata čuchu, sluchu, chuti, ,,mozgová hmla,,) a poruchy metabolizmu glukózy (hyperglykémia, ketóza).

Ochorenie COVID-19 je vyvolané vírusom SARS-CoV-2. Ochorenie primárne postihuje dýchacie cesty, ale v rozvinutom obraze postihuje viaceré orgánové systémy.  Klinicky sa na začiatku ochorenia prejavuje najmä bolesťami hlavy, suchým dráždivým kašľom, zhoršeným dýchaním, bolesťami hrdla, bolesťami svalov, stratou čuchu a chuti. Stav je sprevádzaný teplotami a triaškou. Medzi závažné extrapulmonálne príznaky ochorenia patria ochorenia srdca (arytmia, akútny koronárny syndróm), akútne zlyhanie obličiek, trombotické komplikácie a hepatocelulárne poškodenie. Medzi klinicky menej závažné  príznaky ochorenia, ktoré sa manifestujú príznakmi mimo dýchacích ciest patria: gastrointestinálne príznaky (hnačky, nauzea, zvracanie), kožné príznaky (akrálne inflamácie- ,,COVID toes’’), očné príznaky (konjunktivitída), neurologické príznaky (strata čuchu, sluchu, chuti, ,,mozgová hmla,,) a poruchy metabolizmu glukózy (hyperglykémia, ketóza).

Priebeh ochorenia je často nevyspytateľný. Od bezpríznakového priebehu ochorenia, cez rôzne závažné stupne klinicky sa manifestujúcich príznakov, až po kardiopulmonálne zlyhanie. V prípade, ak súbor príznakov pretrváva alebo sa vyvíja po 12 a viac týždňoch ochorenia COVID-19, môžeme hovoriť o post-COVID syndróme (tzv. long COVID) (1).

Dlhodobé ťažkosti po prekonaní infekcie COVID-19 má približne 1 z 10 pacientov. Častejšie sú postihnuté ženy, ľudia v strednom veku a deti (2).

Medzi najčastejšie príznaky post-COVID syndrómu patria: únava, svalová slabosť, zvýšená teplota, poruchy sústredenia, výpadky pamäti, zmeny nálady, poruchy spánku, bolesti hlavy a kĺbov, tráviace ťažkosti, dlhodobá strata chuti a čuchu,  novovzniknutý diabetes mellitus a arteriálna hypertenzia, zmeny na koži, dušnosť a redukcia tolerancie námahy, bolesti na hrudníku, búšenie srdca, vypadávanie vlasov, zubov a iné (3).

Patogenéza post-COVID syndrómu nie je presne objasnená. Možnými príčinami sú:

  • Perzistencia vírusu v organizme
  • Perzistencia neaktívnych proteínov v organizme, ktoré vyvolávajú imunitnú odpoveď
  • Tvorba autoprotilátok
  • Dysfunkcia endotelu a pretrvávanie hyperkoagulačného stavu (4)

Liečba post-COVID syndrómu  závisí od charakteru obtiaží a, samozrejme, od ich intenzity. Pri miernych stupňoch klinických prejavov symptómov je možná samoliečba. Samozrejme, pri zhoršení stavu je nutné vyhľadať lekára a začať liečbu pod odborným dohľadom. Ochorenia ako diabetes mellitus alebo arteriálna hypertenzia musia byť hneď od začiatku adekvátne manažované špecialistom. Medzi mierny stupeň klinických prejavov symptómov patria najmä únava, bolesti hlavy a kĺbov, tráviace ťažkosti, zmeny nálady, poruchy pamäte a dušnosť.

Únavový syndróm

Únavový syndróm je jedným z najčastejších postcovidových symptómov. Pacient pociťuje únavu, slabosť, nedokáže realizovať adekvátny fyzický výkon. Prichádza k frustrácii, ktorá ešte viac môže prehĺbiť poruchy nálady. Pre zlepšenie tohto stavu je nutné plánovanie aktivít počas dňa (najviac energie má pacient doobeda), dodržiavať prestávky a upraviť spánkovú hygienu. Taktiež to znamená obmedziť príjem kofeínu a alkoholu. Pre celkovú harmóniu organizmu je nutné zvýšiť prijem vitamínov a minerálnych látok.

Bolesti hlavy a kĺbov

Bolesti hlavy a kĺbov sú časté u pacientov po prekonaní COVID-19. Spúšťačom bolesti hlavy je stres, dehydratácia a nedostatočný spánok. Podobne ako pri únave, aj tu v predchádzaní resp. potláčaní bolesti, je dôležitý zdravý životný štýl (prechádzky, spánok, dostatok tekutín atď.). V prípade potreby medikamentóznej liečby dávame prednosť paracetamolu a NSA. Pri nelepšení stavu je nutné vyhľadať odbornú pomoc.

Kašeľ a ťažkosti s dýchaním

Kašeľ a ťažkosti s dýchaním je možné zlepšiť aj domácou liečbou. Dôležitým momentom sú opäť prechádzky na čerstvom vzduchu, dychové cvičenia, dostatočná vlhkosť vzduchu v miestnosti a primeraná fyzická aktivita. Samozrejmosťou by malo byť obmedzenie fajčenia tabaku. Liečbu v prípade kašľa je možné podporiť expektoriancami, mukolytikami, resp. pri suchom dráždivom kašli je možné použiť antitusiká. Inhalačná terapia pomáha zvlhčovaniu slizníc a vykašliavaniu hlienov. Dychová gymnastika je taktiež dôležitým faktorom v liečbe a podpory správneho dýchania.

Tráviace ťažkosti

Tráviace ťažkosti v postcovidovom období môžu byť spôsobené dvoma základnými mechanizmami. Prvým je samotná infekcia SARS-CoV-2, ktorá vedie k indukcii inflamácie a narušení črevného mikrobiómu. Výsledkom je spustenie aktivácie zápalu nielen v črevách, ale prakticky v celom tele. Druhý mechanizmus je navodený dlhotrvajúcou antibiotickou terapiou v kombinácii s obmedzením enterálneho príjmu. Výsledkom sú hnačky, bolesti brucha, plynatosť, poškodenie hepatálnych funkcií, pyróza a iné (5). Základom liečby týchto ťažkostí je diéta. Pri hnačkách je nutné doplniť probiotiká, pri plynatosti antiflatulenciá resp. prokinetiká. Pri pretrvávaní hnačiek spojených s teplotami resp. s prítomnosťou krvi v stolici, je nutné vyšetrenie špecialistom.

Poruchy pamäte a zmeny nálad

Poruchy pamäte a zmeny nálad sú podmienené nielen samotnou infekciou, ale aj priebehom akútneho ochorenia, dĺžkou hospitalizácie a celkovým stavom pacienta. V týchto prípadoch sú nutné rôzne pamäťové cvičenia, celková úprava životného štýlu, spolupráca s rodinou a psychológom. Pri prejavoch a zvýraznení neurologickej symptomatológie je nutné vyšetrenie psychiatrom alebo neurológom.

Vzhľadom na množstvo pacientov s post-COVID syndrómom a heterogenitov symptómov je nutné, aby pacienti boli dostatočne edukovaní, spolupracovali so svojimi lekárnikmi, praktickými lekármi a v prípade potreby čo najskôr navštívili špecialistu. Prísľubom do budúcna v liečbe postcovidových následkov je kúpeľná starostlivosť, kde očakávame komplexnú starostlivosť o pacienta a zlepšenie celkového stavu.

ZDROJE:
1. NICE guidelin. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. National Institute for Health and Care Excellence. December 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/NG188
2. Prevalence of long COVID symptoms and COVID-19 complications. https://www.ons.gov.uk/search?q=long+covid
3. https://evidence.nihr.ac.uk/themedreview/living-with-covid19-second-review/
4. Alwan NA, Burgess RA, Ashworth S et al. Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now. Lancet. 2020 Oct 31;396(10260):e71-e72
5. Villapol S. Gastrointestinal symptoms associated with COVID-19: impact on the gut microbiome. Translational Research 2020;226:57- 69

MUDr. Tomáš Jankovič

Kľúčové slová / ,

Nenechaj si ujsť najnovšiu limitku

Jej posolstvom je vyjadriť osobnosť farmaceuta ako odborníka a poskytnúť mu kvalitné oblečenie do lekárne alebo na voľný čas, v ktorom sa bude cítiť pohodlne.

Pripravujeme mobilnú appku

Už čoskoro bude vzdelávanie ešte jednoduchšie. Vďaka mobilnej appke pre Android a iOS, ktorú spustíme v roku 2024, budeš mať novinky a edukatívny obsah pre farmaceutov vždy poruke. 

Sleduj nás a nenechaj si ujsť túto novinku.

Som farmaceut

FREE
VIEW