Správna dispenzácia: Nadváha a obezita

Telesná hmotnosť, nadváha a obezita

Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle smerodajná. Častejšie sa vyjadruje prostredníctvom hodnoty BMI – počítaný ako podiel telesnej hmotnosti v kilogramoch a druhej mocniny telesnej výšky v metroch (udáva sa v jednotkách kg.m-2). Za normálnu sa považuje hodnota v intervale 18,5 až 24,9 kg.m-2. U dospelých (vek nad 18 rokov) je obezita definovaná BMI ≥ 30,0 kg.m-2 a nadváha (tiež nazývaná pre-obezita) BMI 25,0 až 29,9 kg.m-2.

U osôb, u ktorých nie je možné uplatniť ani BMI  sa telesná hmotnosť posudzuje nepriamo, a to buď pomocou obvodu pása (normálna hodnota u mužov je do 95 cm, u žien do 80 cm) alebo pomocou pomeru hmotnosti svalstva oproti tuku, resp. viscerálnemu tuku.

Obrázok 1: Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa výpočtu BMI. (zdroj: soundhealthcrusaders.com)

V súčasnosti je v bežných podmienkach vhodnejšie siahnuť po výpočte tzv. ABSI (A Body Shape Index), ktorý v porovnaní s BMI viac zohľadňuje pri posudzovaní hmotnosti aj tvar tela a objektívnejšie predpovedá zdravotné riziká nadváhy a obezity.

Manažment a liečba obezity má širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti a zahrňuje tiež zníženie rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť miernym znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy a miernym zvýšením telesnej aktivity a trénovanosti.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadváhou (t. j. pre-obezitou), primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti.

Obrázok 2: Výpočet ABSI zahŕňa obvod pása (WC), BMI a telesnú výšku. ABSI nad uvedenou hodnotou predstavuje vyššie kardiovaskulárne riziko, ABSI pod uvedenou hodnotou znamená nižšie kardiovaskulárne riziko. (zdroj: bodymassindex.sk)

Dosahovanie alebo udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti spočíva predovšetkým v nastavení a dodržiavaní základných režimových opatrení. Sem patrí predovšetkým:

  • správne a vyvážené stravovanie,
  • primeraný pitný režim,
  • dostatok vhodných pohybových aktivít,
  • správny spánkový režim,
  • dostatok oddychu a primeraná psychohygiena.

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie a zdôrazňovať potrebu zvýšenia konzumácie obilnín, cereálií a vlákniny, zeleniny a ovocia, nahrádzať plnotučné a vysokotučné potraviny nízkotučnými výrobkami a mäsom. Primeraný diétny režim možno dosiahnuť mnohými postupmi. Všeobecné odporúčania sú:

  • znížiť energetický obsah jedál a tekutín,
  • jesť štyri až päť jedál denne,
  • vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami,
  • vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách,
  • viesť pacienta k zníženiu počtu epizód straty kontroly nad jedlom resp. chvatného nadmerného príjmu potravy.

Obrázok 3: Zníženie telesnej hmotnosti je viacfaktorový dlhodobý proces. (zdroj: universityhealthnews.com)

V prípade zavedenia a udržiavania režimových opatrení vo vyššie uvedenom rozsahu je možné odporúčať aj niektoré konkrétne typy doplnkovej suplementácie.

Aj keď poruchy lipidového spektra sú častou vzájomnou komorbiditou pri obezite a napriek tomu, že mnohé režimové opatrenia pri liečbe obezity a dyslipidémií sú totožné alebo veľmi podobné, nie je možné stotožňovať suplementáciu zameranú na dosiahnutie alebo udržiavanie normálnych hladín tukov a cholesterolu za postup, ktorý by sám o sebe viedol ku zníženiu telesnej hmotnosti.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti

Magnézium (substitúcia)

Vysoké percento populácie vykazuje nedostatok magnézia. Tento sa prehlbuje u ľudí s nevyváženou a nesprávnou stravou. Pretrvávajúci deficit magnézia napomáha rozvoju obezity a cukrovky.

Magnézium je taktiež nevyhnutné pre normálnu činnosť svalov a pre správne fungovanie energetického metabolizmu a potreba jeho suplementácie rastie v prípade vykonávania pravidelných pohybových aktivít.

Obrázok 4: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a mierou vstrebávania a biologická dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

V rámci podpory zníženia telesnej hmotnosti, ako aj podpory udržiavania normálnej telesnej hmotnosti sa odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu magnézia.

Optimálna je suplementácia v nižších dávkach (2 až 4x denne) a v dobre vstrebateľných formách (organicky viazané magnézium).

Vitamín D (substitúcia)

Ľudia trpiaci obezitou majú zvýšený deficit vitamínu D, a to v dôsledku zníženého vstrebávania a zhoršenej utilizácie v tele.

Spolupôsobiacim faktorom vedúcim k nižším hodnotám vitamínu D v organizme je obdobie od októbra do marca, kedy je nižšia intenzita slnečného žiarenia.

Ani za bežných podmienok u osôb s normálnou telesnou hmotnosťou nie je možné zabezpečiť dostatočný prísun vitamínu D potravou. U osôb s obezitou, prípadne s nadváhou sa odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu vitamínu D v perorálnych formách.

Proteíny (substitúcia)

Pre udržiavanie a dosahovanie normálnej telesnej hmotnosti sa odporúča zvýšiť pomer svalovej hmoty oproti tukovému tkanivu. Týmto spôsobom bude akákoľvek vykonávaná fyzická aktivita viesť ku zvýšenému spaľovaniu kalórií.

Obrázok 5: Dostatočný prísun proteínov dokáže redukovať nadmernú túžbu po konzumácii jedla, resp. sklony ku konzumácii potravy neskoro v noci. (zdroj: healthline.com)

 

Základom pre podporu nárastu svalovej hmoty je pravidelný silový tréning primeraný veku a schopnostiam danej osoby. Zároveň je pre nárast svalovej hmoty vhodné dbať na dostatočný prísun bielkovín v strave, alebo v podobe suplementov.

Nedostatok proteínov v potrave vedie k nedostatočnému udržiavaniu a nárastu svalovej hmoty, čím výrazne klesá priemerný denný výdaj energie (kalórií) s rizikom nárastu telesnej hmotnosti.

V prípade nedostatočného obsahu bielkovín v bežnej strave je možné použiť proteínové suplementy bez obsahu umelých sladidiel alebo príchutí a farbív. Konzumácia sa odporúča po každom silovom cvičení, prípadne ako doplnok k bežnej potrave.

Rozpustná vláknina (substitúcia)

Energeticky najbohatšími zložkami potravy sú tuky. Nadmerný prísun tukov vedie k ich ukladaniu vo forme zásob do tukových tkanív. Zároveň sa tuk môže koncentrovať aj v okolí vnútorných orgánov (tzv. viscerálny tuk), čo predstavuje viaceré zdravotné riziká.

Zníženie vstrebávania tukov pri nadmernom príjme spolu s ich regulovaným prísunom je jednou z možností, ako optimalizovať pomer prijatej a vydanej energie (kalórii) pri dosahovaní optimálnej telesnej hmotnosti.

Obrázok 6: Zvýšenie konzumácie rozpustnej vlákniny na dennej báze vedie pri dodržaní ostatných režimových opatrení ku zníženiu telesnej hmotnosti. (zdroj: barndadnutrition.com)

Vláknina viažuca tuk (rozpustná vláknina) znižuje mieru jeho vstrebávania po prijatí potravy s vyšším podielom tukov. Pre správny účinok je nutný dostatočný prísun tekutín.

V prípade potreby sa odporúča zabezpečiť a doplniť stravu o rozpustnú vlákninu prednostne tesne po jedle so zvýšeným podielom tukov, prípadne na každodenné podávanie.

L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)

Cvičenie (predovšetkým kontrolovaný silový tréning, prípadne aeróbny tréning) ako forma pravidelnej fyzickej aktivity je spolu s dietetickými opatreniami najdôležitejším režimovým opatrením pri dosahovaní normálnej telesnej hmotnosti.

V priebehu cvičenia je možné zvoliť suplementáciu telu vlastných látok, ktoré sú pre normálne fungovanie energetického metabolizmu nevyhnutné. Zároveň je možné voľbou vhodných suplementov predchádzať stavom únavy a vyčerpania.

Obrázok 7: Benefity konzumácie L-karnitínu pri podpore fyzickej aktivity pri dosahovaní a udržiavaní normálnej telesnej hmotnosti. (zdroj: thaibestsellers.com)

Pre všetky pohybové aktivity platí, že by mali byť vykonávané pravidelne (aspoň 3x do týždňa) v dostatočnom časovom rozsahu, mali by byť primerané veku a zdravotnému stavu danej osoby a mali by prebiehať (predovšetkým v začiatkoch) pod dohľadom odborníka.

L-karnitín je telu vlastná látka, ktorá zabezpečuje transport mastných kyselín cez membránu pri ich štiepení v procese získavania energie. L-karnitín napomáha spaľovaniu tukov iba v prípade vykonávania potrebnej fyzickej aktivity (cvičenia).

Odporúča sa zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu L-karnitínu približne 2-3 hodiny pred cvičením (neodporúča sa konzumácia pred spaním).

Vitamíny B6 (pyridoxín), B9 (kyselina listová) a B12 (kobalamín) prispievajú k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie. Zároveň všetky uvedené vitamíny prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

Obrázok 8: Antihomocyseteínové pôsobenie vitamínov B6, B9 a B12. (zdroj: elenaconde.com)

Vitamín B6 taktiež prispieva k normálne látkovej premene bielkovín a glykogénu a podporuje normálne odbúravanie homocysteínu.

Zdieľať

Zadajte frázu, ktorú hľadáte a stlačte enter

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.

SF.sk test

FREE
VIEW