Realizácia projektu: Podporou adherencie k zlepšeniu zdravia

>
Realizácia projektu: Podporou adherencie k zlepšeniu zdravia

Podporou adherencie k zlepšeniu zdravia

„Od začiatku počítame s tým, že náš projekt je nadčasový, s priebehom na dobu neurčitú. Sme presvedčení, že užšia spolupráca medzi lekárom, pacientom a lekárnikom prispeje k lepšej adherencii užívaných liekov. Pacient bude svojim liekom lepšie rozumieť, a to mu následne prinesie zlepšenie výsledkov liečby.“

Pacientom bola nadštandardná služba liekového poradenstva ponúknutá v rámci výdaja liekov v lekárni (pacient užíva väčší počet liekov, a tak by mohol byť „ideálnym kandidátom“ pre liekové poradenstvo) alebo prostredníctvom odporúčania od lekárov. V pilotnej fáze sme projekt predstavili štyrom lekárom v Poliklinike Nemocnice akad. L. Dérera v Bratislave.

V rámci lekárne sme mali objednaných 5 pacientov, s ktorými sme si prešli dotazník. V ňom boli otázky zamerané okrem zoznamu užívaných liekov na lekársky predpis, liekov bez lekárskeho predpisu a doplnkov výživy, aj na otázky týkajúce sa napr. hydratácie alebo spánkového režimu aj otázky súvisiace s jeho životným štýlom. Po zbere údajov sme zvážili, či máme všetky dostupné informácie na vypracovanie farmako-terapeutickej analýzy. S pacientmi sme si dohodli výstupnú konzultáciu. Pri jej realizácii dostali pacienti krátke stručné poučenie o všetkých užívaných liekoch na recept, voľno-predajných liekoch, doplnkoch výživy. V prípade zistenia závažných interakcií, zdvojení liečiva v preskripcii od rôznych lekárov a podobne, informujeme odosielajúceho lekára. Pacientom sme tiež v prípade potreby odporučili vhodnú suplementáciu.

PharmDr. Katarína Vaľková

Zadajte frázu, ktorú hľadáte a stlačte enter

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.

SF.sk test

FREE
VIEW