Zdravotný stav pod kontrolou
>
>
Zdravotný stav pod kontrolou
Cieľ projektu

Cieľom je vysvetliť význam prevencie a podpory zdravia. Aktívny prístup a záujem, možnosť spolupodieľať sa na svojom zdraví vhodnou životosprávou a životným štýlom sú návodom, ako mať svoj zdravotný stav pod kontrolou.

Podobne ako je povolanie lekárnika – odborníka na lieky celoživotným poslaním, aj náš projekt je dlhodobý a naozaj širokospektrálny.Možno ho rozdeliť do dvoch rovín.


Súčasť prvej skupiny projektu tvoria :
– merania biochemických (glukóza, cholesterol) a klinických (tlak, hmotnosť, BMI) parametrov, meranie CRP. Vyhodnotenie a zrozumiteľná interpretácia nameraných hodnôt v prostredí lekárne,
– odborná konzultácia o význame predpísaných liekov, prípadne vitamínov a doplnkov výživy a ich správnom užívaní.

Druhá časť projektu bude prebiehať na našej oficiálnej facebookovej stránke Lekáreň Forte zameraná na edukáciu pacienta.

Zodpovedná osoba za projekt:

Mgr. Mária Fratričová

Zúčastnené osoby na projekte:

Mgr. Mária Fratričová
Mgr. Agáta Wetchacz
Jaroslava Bóriová
Stanislava Šenkýřová

Lekáreň:

Lekáreň Forte, Piešťany

Miesto vykonania projektu:

Lekáreň Forte, Piešťany

Dátum realizácie:

1.11.2020 - 30.4.2021

Predpokladaný počet účastníkov:

50 (návštevníci lekárne a sledovatelia na FB stránke)

Zadajte frázu, ktorú hľadáte a stlačte enter

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.