Zdravie s Lieky24
>
>
Zdravie s Lieky24
Cieľ projektu

Primárne sa v projekte venujeme KVS chorobám a ich prevencii. V rámci projektu pacienti dostanú knižku, do ktorej im zapíšeme sledované hodnoty (TK, BMI, hmotnosť, výška, glykémia, urikémia, cholesterolémia). Okrem toho budeme krátkym dotazníkom zisťovať aj iné komorbidity, rodinnú anamnézu a pod. a za využitia dotazníka SCORE navrhneme ďalší postup, ako úprava životného štýlu a diéty, užívanie adekvátnych výživových doplnkov až odporučenie návštevy lekára. Pacientov zaraďujeme do projektu min. na 3 mesiace, pričom merania budeme opakovať 1x mesačne, s následným vyhodnotením.
Sekundárne v rámci projektu riešime s pacientmi aj iné choroby, ktoré vieme identifikovať a aspoň čiastočne ovplyvniť ako farmaceuti. 
Súčasťou projektu sú aj prednášky pre verejnosť a školy s témami drogy, využívanie zdravotného systému, prevencia chorôb a i.

Projekt koncipujeme ako dlhodobú lekárenskú nadštandardnú starostlivosť o našich pacientov za účelom zlepšenia ich zdravia a budovania dôvery v lekárnikov ako zdravotníkov, nielen „vydávačov krabičiek“. V rámci projektu tiež očakávame pozitívnu motiváciu personálu k edukácii, vytváraniu väzby s pacientom a osvojenie si klinického pohľadu na farmakoterapiu. Náš projekt je dlhodobý s trvaním min. 6 mesiacov, aby sme pacientov mali pod kontrolou, naučili ich čo najviac a oni sa k nám radi vracali a riešili svoje problémy s nami.

Zodpovedná osoba za projekt:

PharmDr. Tomáš Srnka

Zúčastnené osoby na projekte:

PharmDr. Tomáš Srnka
Mgr. Veronika Turčinová
Danka Kupcová
RNDr. Zuzana Trajteľová

Lekáreň:

Lekáreň Lieky24, Brezno

Miesto vykonania projektu:

Lekáreň Lieky24, Brezno

Dátum realizácie:

1.11.2020 - 30.11.2020

Predpokladaný počet účastníkov:

týždenná účasť - 20 pacientov s nárastom +20 až 50% každý ďalší mesiac. O projekte budeme zároveň informovať na našej webstránke lieky24.sk

Zadajte frázu, ktorú hľadáte a stlačte enter

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.

SF.sk test

FREE
VIEW