Prehliadka lekárne deťmi základnej školy
>
>
Prehliadka lekárne deťmi základnej školy
Cieľ projektu

Cieľom projektu je obrátiť pozornosť budúcej generácie na naše povolanie. Deťom – žiakom chceme atraktívnou formou ukázať prácu v lekárni, činnosti, ktoré sa v nej vykonávajú a dať im možnosť vyskúšať si prípravu masti.

Zodpovedná osoba za projekt:

Mgr. Zuzana Ďurková

Zúčastnené osoby na projekte:

Mgr. Janka Horváthová,
Mgr. Zuzana Ďurková,
PharmDr. Nikolett Csízi,
Ľubica Egreczká,
Elena Jakabová,
Nora Výbochová

Lekáreň:

Lekáreň Rimava, Rimavská Sobota

Miesto vykonania projektu:

Lekáreň Rimava, Rimavská Sobota

Dátum realizácie:

02.11.2020 - 27.11.2020

Predpokladaný počet účastníkov:

20 účastníkov (jedna školská trieda)

Zadajte frázu, ktorú hľadáte a stlačte enter

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.

SF.sk test

FREE
VIEW