Ďalšie príspevky

Ďalšie príspevky


Vážení lekárnici.

Ako ste si iste všimli, od 1.4.2021 nás čakajú zmeny doplatkov na lieky pre deti do 6 rokov, ktoré sa dotknú vašich informačných systémov, komunikácie so zdravotnými poisťovňami, aj vašej práce. Dovoľte mi, aby som vám aj touto cestou poskytol k tejto téme niekoľko ďalších informácii. 

 Zmena doplatkov na lieky pre vybrané skupiny

 Vo februári vláda schválila úpravu doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov, dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých. Vzhľadom na krátkosť času k 1.4.2021 bude spustená prvá fáza schválených zmien – zmena doplatkov na lieky pre deti do 6 rokov. Nárok na zľavu platí pre dieťa, ktoré je slovenským poistencom do konca štvrťroka, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov (teda dieťa narodené 2. januára bude mať zľavu do konca marca, t. j. 6 rokov a 3 mesiace). Na EÚ poistencov sa zľavy nevzťahujú. Zľavy z doplatkov na lieky, zdravotné pomôcky a dietetické potraviny, ktoré budú v lekárňach poskytované týmto pacientom budú následne preplácané zdravotnými poisťovňami v mesačnej faktúre.

 Vládni predstavitelia prostredníctvom médií opakovane komunikovali, že schválili lieky zadarmo pre vybrané skupiny obyvateľov. Realita je však odlišná. U mnohých liekov budú mamičky platiť doplatky naďalej, nakoľko preplácanie celej sumy poisťovňou sa vzťahuje len na najlacnejší “variant“ lieku, zdravotnej pomôcky, či dietetickej potraviny podľa platnej kategorizácie. Teda ak najlacnejší doplatok na danú skupinu liekov je 2€, na najlacnejší liek pacient do 6 rokov nedopláca, no ak by lekár napísal liek s vyšším doplatkom, 2€ sa odpočítajú a zvyšok si pacient hradí sám (pre lepšiu ilustráciu pozrite príklad nižšie). Zo skúseností viem, že toto sa bude pacientom len veľmi ťažko vysvetľovať, a tak sa zrejme musíte pripraviť na pomerne náročnú komunikáciu.

 Príklad úhrady doplatkov rôznych liekov v jednej skupine:

Ako budete pracovať v lekárni?

1. Keďže sa nárok na zmenu doplatku odvíja od veku, tento bude váš informačný systém vypočítavať automaticky podľa rodného čísla pacienta

         – Pri výdaji cez pokladňu softvér automaticky vypočíta správnu “zníženú” sumu v prípade, že sa táto pacienta týka.

         – Pri papierových receptoch bude nutné zadať dátum narodenia, aby sa ceny správne prepočítali.

         – Nakoľko podľa rodného čísla nevieme vždy určiť, či sa jedná o ročného, alebo storočného pacienta, je možné túto zľavu manuálne zrušiť.

2. Nárok na zľavu sa určuje v momente výdaja lieku (nie v momente predpisu lekárom)

         – Aj recept predpísaný pred 1.4.2021 bude zľavnený v prípade, že bude vydaný až po 1.4.2021.

         – Ak má dieťa predpísaný recept ešte v čase, keď má nárok na zľavu z doplatku, ale v čase keď príde do lekárne už prekročí stanovený vek, zľava sa uplatňovať nebude.

         – Ak nastane zmena pacienta z SK na EÚ (alebo naopak) nárok na zľavu sa odvíja od toho, ako odpovedala poisťovňa v čase výdaja. Poisťovne prisľúbili, že nebudú zamietať recepty, ak zmena stavu pacienta (SK/EÚ) vznikne až pri fakturácii na konci mesiaca.

3. Zľavy z doplatkov sa vzťahujú na lieky, zdravotné pomôcky aj dietetické potraviny u slovenských poistencov

         – Na EÚ poistenca sa zľavy nevzťahujú.

         – Na výrobu v lekárni (MS/IPLP) sa zľavy nevzťahujú, ani v prípade, že výrobok obsahuje suroviny, ktoré by mali byť pre deti zľavnené.

Zmeny sa dotknú komunikácie so zdravotnou poisťovňou

 Zmena úhrad receptov vyvolala zmeny nielen v lekárnických informačných systémoch, ale bolo nutné upravovať aj elektronickú komunikáciu so zdravotnými poisťovňami. Napriek veľkej snahe na obidvoch stranách, je pre krátkosť času, ktorý sme mali na úpravu systémov, treba počítať so zvýšenou chybovosťou. Od 1.4. poisťovne dopĺňajú aj nové kontroly eReceptov, no veríme, že sa s takýmito odmietnutými receptami lekárnici budú stretávať len minimálne, nakoľko systém všetky potrebné zmeny cien vypočítava automaticky.

Niektoré príklady takýchto kontrol však uvádzam nižšie:

 1. Kontrola vo WS UlozDocasnuZS:  Závažnosť: ODMIETNUTIE               

,,Vykázali ste väčší ako maximálne povolený odpustený limit spoluúčasti. Maximálny odpustený limit spoluúčasti pre vydávaný kód produktu je: 0.76“

 2. Kontrola vo WS UlozDocasnuZS: Závažnosť: ODMIETNUTIE                        

,,Vykázali ste odpustený limit spoluúčasti; pričom poistenec naň nemá nárok.“

 3. Kontrola vo WS UlozDocasnuZS: Závažnosť: ODMIETNUTIE        

,,Nevykázali ste odpustený limit spoluúčasti; pričom poistenec naň má nárok.“

 4. Kontrola vo WS VyhladajPreskripcnyZaznam: Závažnosť: INFO   

,,Vyhľadávaný poistenec má nárok na odpustenie limitu spoluúčasti.“

Pevne verím, že zmeny, ktoré od 1.4. v lekárňach nastanú plynule spoločne zvládneme a nebudú znamenať žiadny problém pre vašu prácu. V prípade akýchkoľvek otázok, sa však neváhajte obrátiť na centrum služieb zákazníkom NRSYS-u, alebo našich obchodných zástupcov. Držím vám všetkým palce.

Ing. Jozef Fiebig

výkonný riaditeľ NRSYS s. r. o.

Kľúčové slová /

Nenechaj si ujsť najnovšiu limitku

Jej posolstvom je vyjadriť osobnosť farmaceuta ako odborníka a poskytnúť mu kvalitné oblečenie do lekárne alebo na voľný čas, v ktorom sa bude cítiť pohodlne.

Pripravujeme mobilnú appku

Už čoskoro bude vzdelávanie ešte jednoduchšie. Vďaka mobilnej appke pre Android a iOS, ktorú spustíme v roku 2024, budeš mať novinky a edukatívny obsah pre farmaceutov vždy poruke. 

Sleduj nás a nenechaj si ujsť túto novinku.