Ďalšie príspevky

Ďalšie príspevky

V roku 2023 už môžeme s istotou povedať, že monoklonálne protilátky (mAbs) spôsobili revolúciu v oblasti medicíny.

Tieto nesmierne komplexné biologické látky ponúkajú v porovnaní s malými (konvenčnými) molekulami vyššiu účinnosť a zníženú mieru nežiaducich účinkov. Približne 830-krát väčšie molekuly sú však spojené so špecifickými rizikami, ako sú imunitné reakcie, ale aj infekcie a autoimunitné ochorenia.

 width=

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359634913700016

Čo sú to mAbs?

Monoklonálne protilátky sú veľké glykoproteíny (zvyčajne s veľkosťou 150-200 000 daltonov), v laboratóriu vyrobené imunoglobulíny, ktoré majú vysokú väzbovú špecificitu k antigénu alebo epitopu zapojenému do patofyziológie konkrétneho ochorenia.

Spočiatku boli mAbs produkované fúziou imunizovaných myších slezinových buniek s myelómovými bunkami. Tieto myšie mAbs boli charakterizované závažnými imunitnými reakciami na cudzí proteín a taktiež produkciou anti-protilátok. Za účelom zníženia obsahu imunogénnych (vyvolávajúcich imunitnú odpoveď) myších zložiek vedci potrebovali tieto protilátky do určitej miery „humanizovať“.

V súčasnosti sa v klinickej praxi používajú iba chimérické (sufix -ximab, približne 30 % myších proteínov), humanizované (sufix -zumab, iba asi 10 % myších proteínov) alebo plne ľudské (sufix -umab, 0% myších proteínov) mAbs.

mAbs v klinickej praxi

Liečba využívajúca monoklonálne protilátky sa ukázala ako mimoriadne úspešná. K 30. júnu 2022 bolo schválených celkovo 162 mAbs, pričom 9 bolo neskôr stiahnutých. Je dôležité poznamenať, že tento počet nezahŕňa biosimilárne lieky.

Schválené mAbs sú etablované pri liečbe mnohých ochorení, vrátane autoimunitných a infekčných chorôb, rôznych typoch rakoviny a pri prevencii odmietnutia transplantátu.

Tri najpredávanejšie biologické lieky v roku 2023 predstavujú inhibítory imunitných kontrolných bodov (pembrolizumab a nivolumab, liečba rôznych typov rakoviny) a protilátka adalimumab, ktorá blokuje TNF-α (tumor nekrotizujúci faktor, liečba reumatoidnej a psoriatickej artritídy, Crohnovej choroby a mnohých ďalších). V nasledujúcich riadkoch budeme diskutovať o nežiaducich účinkoch spojených s liečbou mAbs.

Bezpečnostný profil mAbs

  1. Imunogenicita

Monoklonálne protilátky sú vo všeobecnosti veľmi dobre tolerované. Kvôli svojej glykoproteínovej povahe a značnej molekulárnej veľkosti však môžu u pacientov vyvolať nežiaducu imunitnú odpoveď. Toto môže viesť aj k produkcii protilátok zameraných proti podaným mAbs, u ktorých sa ukázalo, že znižujú ich účinnosť, ako aj bezpečnosť.

  1. Reakcie súvisiace s infúziou

Akútne reakcie sa vyskytujú počas alebo krátko po podaní mAbs. Môžu byť spôsobené rôznymi mechanizmami, pričom najzávažnejšími sú akútne anafylaktické reakcie sprostredkované imunoglobulínom E (IgE). Najčastejšie boli pozorované pri chimérických mAbs, ako je cetuximab a rituximab.

Typický klinický prejav je však v porovnaní s akútnou anafylaxiou menej závažný a môže zahŕňať pyrexiu, triašku, nevoľnosť, bolesti hlavy alebo lokálne kožné reakcie v mieste vpichu.

  1. Infekcie

Mnohé mAbs sú špecificky upravené tak, aby sa zamerali na molekuly, ktoré hrajú dôležitú úlohu v našom imunitnom systéme. Infekčné choroby sú dobre známym vedľajším účinkom rôznych mAbs zameraných na špecifické cytokíny, protilátky atď. Výsledkom je preto v podstate „získaná imunodeficiencia“.

Jednou z najviac študovaných je reaktivácia latentnej tuberkulózy anti-TNF-α liečbou, čo poukazuje na kľúčovú úlohu TNF-α v našej imunite proti baktérii Mycobacterium tuberculosis.

  1. Autoimunitné ochorenia

Zatiaľ čo mAbs sú vysoko špecifické biologiká, niekedy môžu viesť k neúmyselnej imunitnej dysregulácii vedúcej k autoimunitným reakciám.

Lupus-like syndróm, charakterizovaný prejavmi podobnými symptómom systémového lupus erythematosus (SLE), zahŕňa bolesti kĺbov, zápal obličiek, kožné vyrážky a iné prejavy SLE. Tento zriedkavý stav často ustúpi po ukončení liečby.

PharmDr. Ondrej Štefánik

Nenechaj si ujsť najnovšiu limitku

Jej posolstvom je vyjadriť osobnosť farmaceuta ako odborníka a poskytnúť mu kvalitné oblečenie do lekárne alebo na voľný čas, v ktorom sa bude cítiť pohodlne.

Pripravujeme mobilnú appku

Už čoskoro bude vzdelávanie ešte jednoduchšie. Vďaka mobilnej appke pre Android a iOS, ktorú spustíme v roku 2024, budeš mať novinky a edukatívny obsah pre farmaceutov vždy poruke. 

Sleduj nás a nenechaj si ujsť túto novinku.