Správne používanie kozmetických prípravkov
>
>
Správne používanie kozmetických prípravkov

Pri používaní kozmetických prípravkov musíme dodržiavať viacero pravidiel. Len v takom prípade si zaručíme bezpečné a efektívne využitie daného produktu. Pri používaní kozmetiky dodržujeme spôsob použitia uvedený na obale, sledujeme exspiráciu, spôsob uskladnenia daného produktu.

Manipulácia

Prvým krokom je vždy výber vhodného kozmetického produktu. Čítajte vždy popis daného produktu a zvážte jeho vhodnosť na daný typ pleti. Pri použití kozmetických prípravkov majte vždy čisté ruky. Nedostatočná hygiena môže viesť ku kontaminácii produktu (baktérie, kvasinky, plesne). Kontaminácii produktu zabraňujú konzervanty, ktoré sú bežnou súčasťou každého kozmetického výrobku. Na znečistenie sú najnáchylnejšie produkty s vysokým obsahom vody, ktorá môže byť zdrojom prípadných patogénov. Naopak, produkty, ktoré sú na znečistenie najmenej náchylné sú tie s vysokým podielom olejových zložiek, ale tiež silno kyslé alebo zásadité produkty, prípadne produkty s vysokým podielom alkoholu v obsahu. Najbezpečnejšie z hľadiska kontaminácie sú produkty s vonkajším obalom, ktorý zabraňuje kontaktu s vnútorným obalom a produktom v ňom obsiahnutým.

Vonkajšia časť kozmetických produktov by mala byť čistá, produkt by mal byť tiež vždy pevne uzatvorený. Produkty pravidelne utierajte vlhčenými vreckovkami alebo inými produktami vhodnými na dané použitie. Produkty neprelievajte do iných nádob bez toho, aby ste na nich napísali presný názov, ale aj exspiráciu.

Výrobok používajte len na miesto, na ktoré je určené. Obzvlášť opatrný treba byť pri prípravkoch, ktoré prichádzajú do kontaktu s okom, očným okolím, vnútornými časťami slizníc a intímnymi partiami.

Skladovanie

Napriek tomu, že skladovanie kozmetiky sa mnohým zdá ako nepodstatný aspekt, na vlastnosti produktu má veľký vplyv. Len správnym skladovaním dokážeme zabezpečiť bezpečnosť a účinnosť daných zložiek v produkte.

Kozmetické prípravky skladujeme na suchom mieste, nemali by byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Uloženie v kúpeľni nie je žiaduce, pretože je to miesto s vysokou vlhkosťou.

Pri nedodržaní skladovacích podmienok sú prípravky náchylnejšie na oxidáciu, najmä ak obsahujú vyšší podiel olejových zložiek. Životnosť produktu môžete predĺžiť, ak ho dáte do chladničky. Na uchovávanie v chlade nie sú vhodné produkty s obsahom ílu, olejov a voskov. Naopak, na uloženie do chladničky sú vhodné séra, rollery, chladivé alebo gélové náplasti, prípadne masky.

Exspirácia

Na obale produktu sa môžeme stretnúť s dvoma typmi časových údajov:

  • Použiteľné do (expiration, EXP) – uvedený je konkrétny dátum. Produkt po danom údaji nemusí byť škodlivý, avšak výrobca deklaruje sľubované vlastnosti len do daného času. Vo všeobecnosti by sa produkty po exspirácii nemali používať. Je na zvážení spotrebiteľa, či daný výrobok ešte využije. Najnevhodnejšie na použitie po exspirácii sú produkty, ktoré majú mať nejaké ochranné vlastnosti a ktorých nefungovanie by mohlo mať pre užívateľa nežiadúce účinky, napríklad kozmetika s obsahom liečiva, prípadne SPF produkty.
  • Od otvorenia použiteľné do (Period After Opening, PAO, označený piktogramom ako otvorený téglik a písmeno M) – v tomto prípade je nevyhnutné napísať si na daný výrobok dátum otvorenia a následne dodržať limit, v ktorom má byť produkt spotrebovaný. Po používaní po danom období produkt môže oxidovať alebo obsahovať škodlivé patogény.

 

Pri používaní kozmetiky dodržujeme pár základných pravidiel ako manipulácia s čistými rukami, správne uskladňovanie, dodržiavanie zásad racionálneho uskladňovania. Pri zmene textúry, sfarbenia alebo vône produkt prestaňte používať.

Mgr. Kristína Kristályová

Zadajte frázu, ktorú hľadáte a stlačte enter

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.