Jedno a dvojcentové mince odchádzajú, budeme zaokrúhľovať
>
>
Jedno a dvojcentové mince odchádzajú, budeme zaokrúhľovať

Legislatívne zmeny prichádzajú do lekární veľmi často. To už zrejme nikoho neprekvapí. Väčšinu z nich si verejnosť ani nevšimne, nakoľko sa jedná o špecifické úpravy týkajúce sa lekárnickej praxe. Tentokrát si však priblížime zmenu, ktorá zasiahne celé Slovensko, ako podnikateľov, tak aj všetkých zákazníkov. Zaokrúhľovanie hotovostných platieb vyplývajúce z novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

 

Od 1.7.2022, kedy nadobudne účinnosť spomínaná novela, vznikne povinnosť zaokrúhľovať výslednú cenu nákupu pri hotovostných platbách na 5 centov. Cieľom schválenej zmeny je totiž obmedzenie obehu 1 a 2 eurocentových mincí. Zaokrúhľovanie bude podliehať jednoduchej matematike, teda pri 3,52€ zákazník uhradí len 3,50€ a pri sume 3,58€ uhradí 3,60€. Jedinou výnimkou zostáva platba do 5 centov, ktorá sa bude zaokrúhľovať vždy nahor. 

Hoci zaokrúhľovať budeme na 5 centov, menšie mince zostávajú v platnosti. Naďalej tak bude možné 1 a 2 centovými mincami platiť, aj v nich vydávať peňažné rozdiely. Banky však budú postupne tieto mince sťahovať z obehu. Treba tiež pripomenúť, že zaokrúhľovať sa bude výsledná cena nákupu (teda nie jednotlivé položky), a to iba v prípade, ak sa jedná o hotovostnú platbu. Ak by sa celý nákup platil bezhotovostne, výsledná cena zostane nezaokrúhlená. Výpočet DPH bude prebiehať zo sumy pred zaokrúhlením, zaokrúhľovanie tak nebude mať na tento výpočet vplyv.

Úpravu lekárnických informačných systémov ako aj systému eKasa majú na starosti vaši dodávatelia. Za NRSYS môžem povedať, že sme na očakávanú zmenu plne pripravení a všetci naši zákazníci dostanú potrebné úpravy štandardne automaticky s novou verziou systému k 1.7.2022. 

Uveďme si ešte pár zložitejších príkladov z praxe. Jedna z často kladených otázok znie, ako to bude s kombinovanými platbami, teda hotovosť plus platobná karta. V tomto prípade záleží na tom, akú sumu chce zákazník uhradiť hotovosťou a akú sumu platobnou kartou, nakoľko zaokrúhľovaniu podlieha len platba v hotovosti. Ak je výsledná cena nákupu napríklad 48,32 a zákazník chce zaplatiť v hotovosti 20 € a zvyšok platobnou kartou, 20 € sa odpočíta z výslednej hodnoty nákupu, t. j. 48,32 – 20 = 28,32 €. Kupujúci doplatí 28,32 € platobnou kartou bez zaokrúhlenia. Ak však kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 8,32 € a zvyšok platobnou kartou, v skutočnosti zaplatí 8,30 € (8,32 € sa zaokrúhli nadol) a zvyšok 40,02 € doplatí platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

Obdobne sa bude postupovať v prípade platby za tovary a služby voucherom alebo predplatenou (napr. darčekovou) kartou a doplatkom v hotovosti. Ak kupujúci nakúpi tovar napr. za 40 € a platí predplatenou kartou, ktorá má zostatok 25,01 €, pokladník vyčerpá kartu a doplatok 14,99 € platený v hotovosti sa zaokrúhli na 15 €. Ďalším špecifickým príkladom je úhrada tovaru nazbieranými bodmi z vernostného systému. Napríklad ak má tovar cenu 500 bodov a doplatok v hotovosti je 10,72 €, doplatok v hotovosti sa zaokrúhli na 10,70 €.  

Aby som to jednoducho zhrnul, vždy platí, že pokiaľ zákazník platí v hotovosti – či už celú sumu, alebo len jej časť, táto musí byť zaokrúhlená na 5 centov. Pokiaľ prebieha transakcia bezhotovostne, či už platobnou kartou, alebo poukážkou či bodmi, tak sa suma nezaokrúhľuje. Pripomínam tiež ešte raz, že 1 a 2 centové mince svoju platnosť nestrácajú a naďalej nimi môžete platiť, aj ich vydávať svojím pacientom. V NRSYS-e sme urobili všetko preto, aby sme vám prácu zjednodušili a preto verím, že s touto legislatívnou úpravou nebudete mať pri vašej práci väčšie problémy. 

Ing. Jozef Fiebig
generálny riaditeľ NRSYS s.r.o.

Zadajte frázu, ktorú hľadáte a stlačte enter

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.

SF.sk test

FREE
VIEW