Ďalšie príspevky

Ďalšie príspevky

Medzi pacientov, ktorí sa najčastejšie informujú o výživových doplnkoch s obsahom železa, patria najmä ženy. Sú totiž náchylnejšie na vyššie straty železa, či už počas menštruácie alebo v období gravidity a laktácie, kedy sa zvyšuje potreba železa až na 30 mg/deň.

Rôzne výživové smery, napr. vegánstvo a vegetariánstvo, môžu taktiež spôsobiť znížený príjem železa zo stravy, a preto je vhodné dopĺňať ho prípravkami z lekárne.

 width=

Lekárnik zohráva kľúčovú úlohu pri liečbe pacientov s anémiou. Na základe príznakov uvedených v tabuľke dokáže identifikovať akútnu alebo chronickú potrebu suplementácie železa a zabezpečiť celkový manažment tohto ochorenia. Nielen z hľadiska liekových interakcií pri podávaní perorálnych prípravkov železa a iných liekov, ale taktiež aj diétnych odporúčaní, prípadne posúdenia účinnosti farmakoterapie a potreby odoslania nedostatočne kompenzovaných pacientov k lekárovi.

Dispenzačné minimum, ktoré je potrebné podať pacientovi s anémiou zahŕňa tieto informácie:

 • tablety s obsahom železa nezapíjajte šálkou kávy alebo čaju (ukázalo sa, že znižujú jeho vstrebávanie),
 • liečivá pri poruchách acidity, napr. antacidá (hydroxid hlinitý a horečnatý), antagonisty H2-receptorov (famotidín, ranitidín, cimetidín) znižujú vstrebávanie železa a môžu znižovať účinnosť liečby železom,
 • potlačenie únavy môže trvať niekoľko týždňov od zahájenia terapie železom,
 • po úprave hladín železa by mal pacient pokračovať v užívaní tabliet železa ďalšie tri mesiace, aby sa znížilo riziko recidívy. Pacienti s anémiou z nedostatku železa v anamnéze by mali absolvovať raz ročne kontrolu na sledovanie hladín feritínu.

Okrem užívania preparátu železa by mal farmaceut odporučiť zvýšený príjem vitamínu C, B12 a kyseliny listovej, ktoré zvyšujú jeho vstrebávanie. Z potravín, ktoré majú vysoký obsah železa je potrebné zaradiť najmä červené mäso, pečeň, ryby a hydinu. Tieto obsahujú tzv. hémové železo s lepšou absorpciou ako nehémové železo, ktoré sa nachádza v rastlinnej strave, napr. vo fazuli, listovej zelenine a fortifikovaných cereáliách.

Pri užívaní preparátov železa je potrebné zvážiť podávanie týchto liekov:

 • chinolónových antibiotík (ciprofloxacín, levofloxacín, moxifloxacín, norfloxacín, ofloxacín) – lieky s obsahom železa znižujú ich absorpciu a biologickú dostupnosť,
 • tetracyklínov: súčasné podávanie znižuje absorpciu tetracyklínov a železa, preto sa musí dodržať čo najdlhší, najmenej 3-hodinový, odstup medzi užitím železa a tetracyklínu. Perorálne podané železo inhibuje enterohepatálny obeh oxytetracyklínu (doxycyklín), a to aj v prípade, že oxytetracyklín sa podá intravenózne,
 • chloramfenikolu, ktorý môže spôsobiť oneskorenie klinického účinku suplementácie železom,
 • antagonistov H2 receptorov – famotidín, ranitidín, cimetidín famotidín znižuje pH žalúdka, čo môže viesť k zníženiu absorpcie solí železa s následným znížením účinku.

Úpravu dávky si môže vyžadovať súčasné užívanie železa a nasledovných liekov. Ak sa užívajú súbežne, musí sa zachovať najmenej 2 alebo 3-hodinový odstup medzi podaním týchto liekov:

 • kaptopril: súčasné podávanie zmenšuje plochu pod krivkou v grafe závislosti plazmatickej koncentrácie od času u kaptoprilu približne o 37 %, pravdepodobne kvôli chemickej reakcii v gastrointestinálnom trakte,
 • bisfosfáty – klodronát, rizedronát: v in vitro štúdiách sa dokázalo, že lieky s obsahom železa vytvárajú s klodronátom a rizedronátom komplexy. Hoci neprebehli žiadne štúdie in vivo, predpokladá sa, že pri súčasnom podaní sa zníži absorpcia klodronátu a rizedronátu,
 • deferoxamín: súčasné podanie znižuje absorpciu deferoxamínu aj železa kvôli tvorbe komplexov,
 • levodopa, karbidopa: súčasné podávanie síranu železnatého s levodopou alebo karbidopou znižuje biologickú dostupnosť samotnej levodopy približne o 50 % a karbidopy asi o 75 %, pravdepodobne kvôli tvorbe chelátových komplexov,
 • metyldopa: pokiaľ sa metyldopa podáva súčasne so soľami železa (síran alebo glukonát), zníži sa biologická dostupnosť metyldopy (tvorba chelátov), čím sa môže znížiť jej antihypertenzívny účinok,
 • penicilamín: súčasné podanie penicilamínu a solí železa znižuje absorpciu oboch, pravdepodobne kvôli tvorbe chelátových komplexov,
 • hormóny štítnej žľazy: súčasné podávanie liekov s obsahom železa a tyroxínu môže znížiť absorpciu tyroxínu, čím sa zvyšuje riziko neúspešnosti substitučnej terapie,
 • výživové doplnky ako vápnik a zinok – so železnatými soľami spôsobujú tvorbu komplexov, čím sa vzájomne znižuje ich absorpcia.

 width=

Lieky s obsahom železa sa odporúča užiť minimálne 30 minút pred jedlom, v prípade zníženej gastrointestinálnej znášanlivosti sa môžu užiť s jedlom, avšak dochádza k zníženiu vstrebateľnosti železa.

Sérum/plazma
Muži: 12,5 – 32,2 µmol/L
Ženy: 10,7 – 32,2 µmol/L
Dojčatá: 7,2 – 17,9 µmol/L
Deti: 9,0 – 21,5 µmol/L

V ľudskom organizme sa železo uchováva sa pre ďalšie potreby a transportuje sa do cieľových buniek.

Železo prijaté zo stravy sa vstrebáva z duodena a z hornej časti jejuna. Pre zabezpečenie dobrej absorpcie je nutná dvojmocná forma železa Fe2+.  Aby sa zabezpečila dobrá absorpcia, musí byť železo v dvojmocnej forme. Žalúdočná kyselina chlorovodíková a vitamín C podporujú absorpciu železa pomocou redukcie Fe3+ na Fe2+.

Dvojmocné železo po vstupe do epitelových buniek čreva sa intracelulárne oxiduje na trojmocné železo a naviaže sa na apoferitín. Ten buď vstúpi do krvného obehu alebo prechodne ostáva v črevnom epiteli vo forme feritínu (tzv. zásobného železa), ktorý vstúpi do obehu až o 1 až 2 dni neskôr alebo sa vylúči stolicou. V prípade nadbytku železa v tele sa molekuly feritínu zhlukujú do väčších molekúl a vytvoria hemosiderín.

Približne 1/3 železa, ktoré vstúpilo do krvného obehu, sa naviaže na bielkovinu apotransferín, čím sa molekula transformuje na transferín. Ten prenáša prijaté železo k cieľovým bunkám. Ak je pacient anemický, hladina transferínu sa zvyšuje v snahe transportovať čo najväčšie množstvo železa. Ak je anémia sprievodným príznakom chronického ochorenia, môže byť hladina transferínu normálna alebo znížená.

Vo vnútri bunky sa železo znovu disociuje z transferínu a naviaže sa opäť na apoferitín. Železo sa apoferitínom oxiduje a oxidovaná forma (Fe3+) sa redukuje flavoproteínmi opäť na dvojmocné železo (Fe2+).

PharmDr. Veronika Levčíková

Kľúčové slová / , ,

Nenechaj si ujsť najnovšiu limitku

Jej posolstvom je vyjadriť osobnosť farmaceuta ako odborníka a poskytnúť mu kvalitné oblečenie do lekárne alebo na voľný čas, v ktorom sa bude cítiť pohodlne.

Stiahni si mobilnú appku

Už čoskoro bude vzdelávanie ešte jednoduchšie. Vďaka mobilnej appke pre Android a iOS, ktorú spustíme v roku 2024, budeš mať novinky a edukatívny obsah pre farmaceutov vždy poruke. 

Sleduj nás a nenechaj si ujsť túto novinku.